դասընթաց

Back End 0+

սկսնակների համար

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն գոնե բազային գիտելիքներ HTML, CSS, JS, JQuery տեխնոլոգիաներից և ցանկանում են ծանոթանալ կայքերի ստեղծման սերվերային հատվածին։

3x
շաբաթական
2
ժամ
2
ամիս
24
դաս

Ընդհանուր նկարագիր

 1. PHP սկրիպտեր, աշխատանք վեբ ֆորմաների հետ
 2. օբյեկտ-կողմնորոշված PHP և SQl կոդ
 3. դինամիկ վեբ կայքերի ստեղծում PHP, MySQL և Ajax հենքի վրա
 4. ծանոթություն MVC կառուցվածքին
 5. դասընթացի վերջում ամբողջական պրոյկետի մշակմամբ գիտելիքների ամրապնդում

Ուսումնական պլան

 • Վեբ-սերվերի տեղակայում(xampp), PHP փոփոխականներ, օպերատորներ
 • Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում PHP-ում
 • Աշխատանք ֆայլային համակարգի հետ
 • Session եւ Cookie
 • OOP, հիմնական սկզբունքները
 • Magic մեթոդներ
 • Վիրտուալ հոստ եւ հtaccess ֆայլեր
 • AJAX
 • Ռելյացիոն ՏԲ-ների և SQL լեզվի հիմունքները
 • Աղյուսակներ, հարցումների կազմակերպումը
 • Տվյալների բազաների մոդելներ:
 • Աղյուսակների կապակցում (Join)
 • Ֆունկցիաներ եւ պրոցեդուրաներ, տրիգերներ
 • PHP եւ MySQL համալիրը: PDO եւ mysqli
 • MVC pattern
 • PHP & MySQL պրոյեկտի մշակում
 • Composer, Ծանոթություն Yii2-ին, կառուցվածքը
 • Համակարգի հիմնական հասկացությունները
 • Fron End-ի և Back End-ի առանձնացումը Yii2-ում
 • Ծանոթություն MVC կառուցվածքին. Controller, Model, View
 • MVC կառուցվածքով պրոյեկտի մշակում
 • VCS համակարգեր

Այլ դասընթացներ

դասընթաց

Back End Pro