դասընթաց

Front End Pro

ոչ սկսնակների համար

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր տիրապետում են Front End 0+ կուրսում ներկայացված տեխնոլոգիաներին և ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքները Front End բնագավառում։

3x
շաբաթական
2
ժամ
1
ամիս
12
դաս

Ընդհանուր նկարագիր

 1. աշխատանք SVG ֆորմատի հետ,
 2. բազային պատկերներ ստացում, դրանց դիրքավորում
 3. պատկերների գույների և չափսերի կառավարում
 4. տարբեր բարդ պատկերների ստացում
 5. աշխատանք Canvas-ի հետ
 6. պարզ և բարդ անիմացիաների ու տրանսֆորմացիաների ստացում
 7. ծանոթացում ES6 ստանդարտին
 8. աշխատանք CSS պրեպրոցեսորների՝ LESS-ի և SASS-ի հետ
 9. ծանոթացում TypeScript լեզվին
 10. ծանոթացում Angular6 տեխոնոլոգիային, աշխատանքի սկզբունքներին, բաղկացուցիչներին

Ուսումնական պլան

 • SVG ներածություն, պատկերումը browser-ներում
 • SVG կոորդինատային համակարգը
 • Աշխատանք պարզ ու բարդ պատկերների հետ՝ ուղիղներ, էլիպսներ, պոլիգոններ
 • SVG նկարներ, տեքստեր
 • Canvas ներածություն, պարզ և բարդ պատկերների ստացում
 • Canvas անիմացիաներ, տրանսֆորմացիաներ
 • ES6 ներածություն, Babel
 • Փոփոխականների տեսանելիությունը ES6 -ում
 • let, const կիրառումը
 • spread օպերատոր, շաբլոնային տողեր (template strings)
 • Կլասներ և օբյեկտներ, ժառանգում
 • Arrow ֆունկցիաների գաղափարը
 • Օբյեկտների և զանգվածների դեստրուկտիզացիա
 • Promise-ներ, դրանց ստեղծումը
 • Իտերատորներ և գեներատորներ, դրանց ստեղծումը
 • Motion UI, անիմացիաներ ու անցումներ
 • Less և SASS, ծանոթություն, աշխատանքի սկզբունքները
 • TypeScript ներածություն, սինտաքս, օպերատորներ, ֆունկցիաներ
 • Angular6 ներածություն, մոդուլների, կոմպոնենտների ստեղծում
 • Դիրեկտիվաներ, @Input, @Output, սերվիսներ. ծանոթություն, կիրառություն
 • inline style, inline template, Angular պրոյեկտում Bootstrap–ի և JQuery–ի ավելացում
 • http հարցումներ, routing, routing parameters, նավիգացիա
 • Աշխատանք ֆորմաների հետ
 • Պրոյեկտի մշակում

Այլ դասընթացներ

դասընթաց

Front End 0+