դասընթաց

Front End 0+

սկսնակների համար

Դասընթացի մասին

Դասընթացը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն որոշակի գիտելիքներ վեբ ծրագրավորումից կամ ընդհանրապես չունեն, սակայն ցանկանում են պատրաստել գեղեցիկ, ժամանակակից կայքեր 0-ից։

3x
շաբաթական
2
ժամ
3
ամիս
36
դաս

Ընդհանուր նկարագիր

 1. կիմանաք, թե ինչպես է կառուցված ինտերնետը և ինչպես են աշխատում կայքերը։ Ինչով են ստատիկ կայքերը տարբերվում դինամիկ կայքերից։
 2. կսովորեք, թե ինչպես է պետք սկսել կառուցել կայքը 0-ից, ինչպիսի տեխնոլոգիաներ են օգտագործվում դրա համար
 3. կիմանաք, թե ինչ ասել է front-end, back-end, ինչ է արվում JavaScript-ի միջոցով
 4. կծանոթանաք կայքերում կոդի կառուցվածքին, կսկսեք գրել կայքի ձեր սեփական կոդը
 5. դասընթացի ընթացքում ստացած գիտելիքների հիման վրա կնախագծեք 4-5 կայք
 6. կստանաք տարբեր հղումներ, հետաքրքիր աղբյուրներ՝ ձեր գիտելիքները հնարավորինս խորացնելու, առավելագույնս կատարելագործելու համար

Ուսումնական պլան

 • Ինչ են իրենցից ներկայացնում ինտերնետն ու կայքերը, HTML
 • Ծանոթացում HTML բազային տեգերին
 • Ծանոթացում HTML հիմնական գաղափարներին ու բաղակցուցիչներին (img, աղյուսակներ, ցանկեր, ֆորմաներ, audio, video)
 • Ծանոթացում CSS հիմնական գաղափարներին․ պարզ և բարդ սելեկտորներ
 • Էլեմենտների դիրքավորումը, box model
 • CSS անիմացիաների, գրադիենտներ, ստվերների կիրառումը կայքերում
 • Flexbox տեխնոլոգիայի ուսումնասիրություն
 • Ռեսփոնսիվ դիզայն․ media-query-ներ, Bootstrap, Materialize
 • Աշխատանք մակետի հետ, ստացված գիտելիքների հիման վրա սեփական պորտֆոլիոյի ձևավորում
 • Ծանոթություն JavaScript-ին, հիմնական հնարավորություններ, կիրառման նպատակները
 • Փոփոխականներ, տվյալների տիպեր, օպերատորներ
 • Ֆունկցիայի գաղափարը, ֆունկցիոնալ ծրագրավորում, ռեկուրսիա, անանուն ֆունկցիաներ
 • JS DOM, աշխատանք DOM-ի հետ
 • Զանգվածներ, տողեր, աշխատանքը դրանց հետ
 • JS օբյեկտներ, ներդրված օբյեկտներ
 • JS BOM, Local Storage, JSON
 • JS Closures, Prototype
 • Խաղերի նախագծում
 • JQuery. ծանոթություն, կիրառման նպատակները
 • JQuery էֆեկտներ, անիմացիաներ, անանուն ֆունկցիաներ
 • Դինամիկ պրոցեսների իրականացում
 • JQuery UI, Google Maps

Այլ դասընթացներ

դասընթաց

Front End Pro